Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev SKB banke

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev SKB banke

ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE KREDITOJEMALCEV SKB BANKE


Vseh dogodkov v življenju žal ne moremo predvideti. Če med odplačevanjem kredita zbolite, morda celo izgubite zaposlitev, vas doleti nezgoda ali smrt, je pomembno, da ste ustrezno zavarovani.

Načrtujete najem stanovanjskega ali potrošniškega kredita in želite zaščititi sebe ter svojo družino pred nepredvidljivimi dogodki v času odplačevanja kredita?

Že danes poskrbite za ustrezno zavarovanje.

Sklenite ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE KREDITOJEMALCEV SKB BANKE in poskrbite za lastno zaščito ter zaščito svojih najbližjih.

 

Zakaj skleniti Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev SKB banke?

 • Omogoča finančno varnost v primeru nepričakovanih dogodkov v času odplačevanja kredita.
 • Družinskim članom pomaga odplačati kredit v primeru vaše smrti.
 • Omogoča varnost v primeru daljšega bolniškega staleža ali brezposelnosti.Prednosti, ki vam jih prinaša Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev SKB banke:

 • Ugodna premija, ki ni odvisna od vaše starosti.
 • K zavarovanju lahko pristopite ob najemu novega kredita ali med odplačevanjem že obstoječega kredita in vse uredite na enem mestu ter tako prihranite čas.
 • Do zavarovalne vsote v višini 250.000 EUR ni treba opraviti zdravniškega pregleda in izpolnjevati zdravstvenega vprašalnika, potrdi se le izjava o dobrem zdravstvenem stanju.
 • Zavarovalne vsote za primer začasne popolne nezmožnosti za delo kot posledica bolezni ali nezgode in za primer brezposelnosti niso omejene po številu zavarovalnih primerov na zavarovano osebo.

 

Vrste kritij pri Življenjskem zavarovanju kreditojemalcev SKB banke

 • Smrt:
V primeru, da zaradi kateregakoli razloga umrete, zavarovalnica namesto vas poravna preostanek dolga po vaši kreditni pogodbi.
*Čakalna doba: 90 dni (ne velja za primer smrti zaradi nezgode)
 • Trajna popolna nezmožnost za delo zaradi nezgode:
V primeru, da zaradi nezgode postanete trajno in popolno nezmožni za delo in imate ugotovljeno invalidnost I. kategorije, zavarovalnica namesto vas poravna preostanek dolga po vaši kreditni pogodbi.
 • Trajna popolna telesna okvara zaradi nezgode (velja za upokojenski paket):
V primeru, da zaradi nezgode utrpite 100% telesno okvaro, zavarovalnica namesto vas poravna preostanek dolga po vaši kreditni pogodbi.
 • Začasna popolna nezmožnost za delo zaradi bolezni ali nezgode (bolniška odsotnost):
V primeru, da zaradi bolezni ali nezgode postanete začasno popolno delovno nezmožni, zavarovalnica namesto vas poravna mesečne obroke kredita (do 6 mesečnih obrokov kredita za posamezni zavarovani primer).
**Doba izključitve: 30 dni
 • Brezposelnost:
V primeru, da ostanete brez zaposlitve, zavarovalnica za čas brezposelnosti namesto vas poravna  mesečne obroke kredita (do 6 mesečnih obrokov kredita za posamezni zavarovani primer).
*Čakalna doba: 90 dni
**Doba izključitve: 30 dni

**Doba izključitve je doba, ki mora preteči po nastanku zavarovalnega primera, da zavarovana oseba pridobi pravico do zavarovalnine.
*Čakalna doba je doba, ko zavarovalnica še ne nudi kritja, zavarovalni primer v tem obdobju še ne more nastati.

 

Paketi, ki so vam na voljo pri življenjskem zavarovanju kreditojemalcev SKB banke potrošniških kreditov:

 

KRITJA VRSTA PAKETA
Razširjeni paket za zaposlene 
Podjetniški paket* Upokojenski paket**
Smrt iz kateregakoli razloga x x x
Trajna popolna nezmožnost za delo zaradi nezgode x x  
Trajna popolna telesna okvara zaradi nezgode     x
Začasna popolna nezmožnost za delo zaradi bolezni ali nezgode (bolniška odsotnost) x x  
Brezposelnost x    
* Če ste samostojni podjetnik posameznik, kmetijski pridelovalec, član skupnega podjetja, zunanji ali notranji član komanditne družbe ali lastnik obvladujočega deleža v drugih vrstah skupnih podjetij in izpolnjujete definicijo samozaposlene osebe navedeno v zavarovalnih pogojih vam je na voljo le »Podjetniški paket«.
** Če ob sklenitvi zavarovanja prejemate pokojnino ali ste starejši od 65 let, vam je na voljo le »Upokojenski paket«.

 

Paketi, ki so vam na voljo pri življenjskem zavarovanju kreditojemalcev SKB banke stanovanjskih kreditov:

 
KRITJA VRSTA PAKETA
Osnovni paket za zaposlene  Razširjeni paket za zaposlene Podjetniški paket * Upokojenski paket **
Smrt iz kateregakoli razloga x x x x
Trajna popolna nezmožnost za delo zaradi nezgode   x x  
Trajna popolna telesna okvara zaradi nezgode       x
Začasna popolna nezmožnost za delo zaradi bolezni ali nezgode (bolniška odsotnost)   x x  
Brezposelnost x x    
* Če ste samostojni podjetnik posameznik, kmetijski pridelovalec, član skupnega podjetja, zunanji ali notranji član komanditne družbe ali lastnik obvladujočega deleža v drugih vrstah skupnih podjetij in izpolnjujete definicijo samozaposlene osebe navedeno v zavarovalnih pogojih vam je na voljo le »Podjetniški paket«.
** Če ob sklenitvi zavarovanja prejemate pokojnino ali ste starejši od 65 let, vam je na voljo le »Upokojenski paket«.

 


Komu je zavarovanje namenjeno?

Zavarovanje je namenjeno strankam SKB banke, ki najemajo ali so že najeli stanovanjski ali potrošniški kredit.
 

Pristopna starost

Od 18 do 69 let ob sklenitvi zavarovanja (od 65. leta dalje je na voljo le »Upokojenski paket«).
 

Trajanje zavarovanja

Trajanje zavarovanja je enako trajanju kredita, vendar najdlje do dopolnjenega 71 leta starosti.

 

Plačilo premije

Premija se lahko plačuje v mesečnih, kvartalnih, polletnih in letnih obrokih.
 

Kako in kje lahko sklenem zavarovalno polico?

V najbližji poslovalnici SKB banke.
 

Dokumenti za stranke


Splošni pogoji

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
 


Želite več informacij?

 

Dodatne informacije o naših produktih in storitvah lahko poiščete na naslednje načine:

Natisnite stran