Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev Nove KBM

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev Nove KBM

ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE KREDITOJEMALCEV Nove KBM


Vseh dogodkov v življenju žal ne moremo predvideti. Če med odplačevanjem kredita zbolite, morda celo izgubite zaposlitev, vas doleti nezgoda ali smrt, je pomembno, da ste ustrezno zavarovani.

Načrtujete najem stanovanjskega ali potrošniškega kredita in želite zaščititi sebe ter svojo družino pred nepredvidljivimi dogodki v času odplačevanja kredita?

Že danes poskrbite za ustrezno zavarovanje.

Sklenite ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE KREDITOJEMALCEV NOVE KBM in poskrbite za lastno zaščito ter zaščito svojih najbližjih.

 

Zakaj skleniti Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev Nove KBM?

  • Omogoča finančno varnost v primeru nepričakovanih dogodkov v času odplačevanja kredita.
  • Družinskim članom pomaga odplačati kredit v primeru vaše smrti.
  • Omogoča varnost v primeru brezposelnosti.Prednosti, ki vam jih prinaša Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev Nove KBM:

  • Ugodna premija, ki ni odvisna od vaše starosti.
  • K zavarovanju lahko pristopite ob najemu novega kredita ali med odplačevanjem že obstoječega kredita in vse uredite na enem mestu ter tako prihranite čas.
  • Do zavarovalne vsote v višini 250.000 EUR ni treba opraviti zdravniškega pregleda in izpolnjevati zdravstvenega vprašalnika, potrdi se le izjava o dobrem zdravstvenem stanju.

 

Vrste kritij pri Življenjskem zavarovanju kreditojemalcev Nove KBM

  • Smrt:
V primeru, da zaradi kateregakoli razloga umrete, zavarovalnica namesto vas poravna preostanek dolga po vaši kreditni pogodbi.
  • Trajna popolna nezmožnost za delo zaradi bolezni ali nezgode oziroma trajna popolna telesna okvara zaradi bolezni ali nezgode:
V primeru, da zaradi bolezni ali nezgode postanete trajno in popolno nezmožni za delo in imate ugotovljeno invalidnost I. kategorije oziroma v primeru, da ste upokojena oseba in vam je ugotovljena 100% telesna okvara, zavarovalnica namesto vas poravna preostanek dolga po vaši kreditni pogodbi.
  • Brezposelnost:
V primeru, da ostanete brez zaposlitve, zavarovalnica za čas brezposelnosti namesto vas poravna  mesečne obroke kredita (do 6 mesečnih obrokov kredita za posamezni zavarovani primer oz. 12 mesecev na celotno trajanje zavarovanja).
*Čakalna doba: 90 dni
**Doba izključitve: 60 dni

**Doba izključitve je doba, ki mora preteči po nastanku zavarovalnega primera, da zavarovana oseba pridobi pravico do zavarovalnine.
*Čakalna doba je doba, ko zavarovalnica še ne nudi kritja, zavarovalni primer v tem obdobju še ne more nastati.

 

Paketi, ki so vam na voljo pri Življenjskem zavarovanju kreditojemalcev Nove KBM:

 

KRITJA VRSTA PAKETA
OSNOVNI PAKET
RAZŠIRJENI PAKET
Smrt x x
Popolna trajna nezmožnost za delo/trajna popolna telesna okvara* x x
Brezposelnost   x
* V primeru, da ste upokojena oseba.


Komu je zavarovanje namenjeno?

Zavarovanje je namenjeno strankam Nove KBM, ki najemajo ali so že najeli potrošniški oziroma stanovanjski/hipotekarni kredit.
 

  OSNOVNI PAKET RAZŠIRJENI PAKET
Status kreditojemalca 1. Zaposleni za nedoločen čas,
2. Samozaposleni**,
3. Zaposleni za določen čas,
4. Upokojenci
1. Zaposleni za nedoločen čas
**Enako velja, če je potencialna zavarovana oseba samostojni podjetnik, kmetijski pridelovalec, član skupnega podjetja, zunanji ali notranji član komanditne družbe ali lastnik obvladujočega deleža v drugih vrstah skupnih podjetij, član uprave ali izvršni direktor družbe.

 

Pristopna starost

Od 18 do 68 let ob sklenitvi zavarovanja, oz. manj kot 50 let, v primeru, da izberete zavarovanje za primer brezposelnosti (razširjeni paket).
 

Trajanje zavarovanja

Trajanje zavarovanja je enako trajanju kredita, vendar najdlje do dopolnjenega 75 leta starosti oziroma 55 leta v primeru, da izberete zavarovanje za primer brezposelnosti (razširljeni paket).

 

Plačilo premije

Premija se plačuje v mesečnih obrokih.
 

Kako in kje lahko sklenem zavarovalno polico?

V najbližji poslovalnici Nove KBM.
 

Dokumenti za stranke


Splošni pogoji

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
 


Želite več informacij?

 

Dodatne informacije o naših produktih in storitvah lahko poiščete na naslednje načine:

 
Natisnite stran