ZAVAROVANJE »VAREN DOM«

ZAVAROVANJE »VAREN DOM«

ZAVAROVANJE »VAREN DOM« 


Imate nepremičnino, jo kupujete ali najemate?
Nepremičnina je ena največjih življenjskih naložb.

 

VSI ŽELIMO OBDRŽATI VREDNOST SVOJEGA PREMOŽENJA IN GA ZAŠČITITI V NEPREDVIDLJIVIH IN NENADNIH OKOLIŠČINAH, KOT SO POŽAR, NARAVNE NESREČE, IZLIV VODE, LOM STEKLA IN DRUGE NEVARNOSTI.


Z zavarovanjem »Varen dom« si zagotovite finančno zaščito v primeru škode na stanovanjski nepremičnini in/ali premičninah v njej. Glede na vaše potrebe lahko sklenete enega izmed naslednjih zavarovalnih paketov.

OSNOVNI PAKET
je namenjen je vsem, ki želijo svojo stanovanjsko nepremičnino zavarovati pred morebitno veliko škodo, ki lahko nastane zaradi požara, viharja, toče in nekaterih drugih nevarnosti.
 
STANDARD PAKET
je namenjen vsem, ki želijo svojo stanovanjsko nepremičnino, poleg pred nevarnostmi iz osnovnega paketa, dodatno zavarovati tudi pred najpogostejšimi naravnimi nesrečami, izlivom vode, vlomno tatvino in drugimi nevarnostmi. S tem paketom se lahko zavarujejo tudi stanovanjske premičnine.
 
MAX PAKET
je namenjen vsem, ki želijo celovito zavarovalno zaščito in visoke limite kritij za stanovanjsko nepremičnino in/ali premičnine v njej.
 
Kritjem iz navedenih paketov se lahko dodaja tudi kritja za dodatne nevarnosti kot so potres, zemeljski plaz, zasebna odgovornost in asistenca na domu.
 

ZAKAJ SKLENITI ZAVAROVANJE »VAREN DOM«?


KER VAM NUDI:
 

  • Finančno zaščito v primeru materialne škode na stanovanjski nepremičnini in/ali stanovanjskih premičninah
  • Fleksibilno zavarovanje stanovanjske nepremičnine in/ali stanovanjskih premičnin
  • Izbiro različnih paketov, ki se razlikujejo po kritjih in zavarovalnih vsotah
  • Izbiro paketa glede na lastne potrebe
  • Izbiro različnih dodatnih kritij
  • Ugodno premijo
  • Možnost izbire načina plačevanja premije (mesečno, četrtletno, polletno oz. letno)

 


 

I. ZAVAROVANJE STANOVANJSKIH NEPREMIČNIN - kritja in limiti

Zavarovalne nevarnosti/stroški/predmet zavarovanja glede na Pogoje Osnovni paket Standardni paket Max paket
Zavarovanje objekta na novo vrednost x x x
OSNOVNE POŽARNE NEVARNOSTI
Požar, neposredni udar strele, eksplozija, trk motornega vozila, padec in trk zračnega plovila,  manifestacija in demonstracija Do višine zavarovalne vsote (ZV) Do višine zavarovalne vsote (ZV) Do višine zavarovalne vsote (ZV)
NARAVNE NESREČE
Vihar in toča Do višine zavarovalne vsote (ZV) Do višine zavarovalne vsote (ZV) Do višine zavarovalne vsote (ZV)
Žled - 2.500 EUR 5.000 EUR
Nepričakovane padavine (dež in vdor meteornih voda) - 2.500 EUR 5.000 EUR
Poplava, hudournik in visoka voda - 1.000 EUR 2.500 EUR
Snežni plaz in pritisk snega - 5.000 EUR 15.000 EUR
Posredni udar strele - 2.500 EUR 5.000 EUR
VLOMNA TATVINA
Kraja delov objekta - - 500 EUR
Poškodbe na objektu zaradi vloma - 1.000 EUR 3.000 EUR
IZLIV VODE - 5.000 EUR ZV
Izliv vode zaradi zamašitve in zamrznitve cevi - 500 EUR 2.500 EUR
Stroški ob popravilu cevi - 500 EUR 2.500 EUR
Stroški iskanja mesta razpoke v cevi - 500 EUR 1.000 EUR
Izguba vode zaradi počene cevi (lekaža) - 250 EUR 500 EUR
Stroški zamenjave vodovodnih pip, sifonov in vodomerov* - 80 EUR 150 EUR
Pokanje zaradi korozije - 400 EUR 1.400 EUR
OSTALI ZAVAROVANI STROŠKI
Stroški čiščenja in rušenja  - 7% 10%
Stroški preprečevanja in zmanjšanja škode  - 7% 10%
Stroški, povzročeni s poškodovanjem objekta s strani gosta/najemnika -
250 EUR
(500 EUR/leto)
500 EUR
(1.000 EUR/leto)
Stroški odstranjevanja grafitov na hišah - 750 EUR 1.500 EUR
Stroški čiščenja in ponovnega sajenja okrasnih dreves in rastlin  - - 750 EUR
Stroški izgube najemnine - Največ do 6 mesecev in max. 2.500 EUR Največ do 12 mesecev in max. 5.000 EUR
SONČNE ELEKTRARNE ZA SAMOOSKRBO - 10.000 EUR 20.000 EUR
Pomožni objekti 13.000 EUR
13.000 EUR
do višje ZV če se posebej dogovori)
13.000 EUR
(do višje ZV če se posebej dogovori)
DODATNA ZAVAROVANJA (posebni dogovor in doplačilo)
Stekla na notranjih in zunanjih vratih, oknih in pregradnih stenah, steklene ograje (zunanje ali notranje)* - Če se posebej dogovori do 1.000 EUR Če se posebej dogovori do 3.000 EUR
Potres Če se posebej dogovori, do višine ZV Če se posebej dogovori, do višine ZV Če se posebej dogovori, do višine ZV
Zasebna odgovornost*
Če se posebej dogovori, 40.000 EUR oz.
80.000 EUR
Če se posebej dogovori, 40.000 EUR oz.
80.000 EUR
Če se posebej dogovori,  
50.000 EUR oz.  100.000 EUR
Zemeljski plaz - Če se posebej dogovori, do 7.000 EUR Če se posebej dogovori, do 14.000 EUR
Asistenca na domu* Stroški nujnih popravil dvakrat v letu do zneska 150 EUR
 
Razlaga simbolov iz preglednice:
 
ZV = zavarovalna vsota       
x = nevarnost/strošek, ki je zavarovan v okviru dogovorjene zavarovalne vsote
Znesek v % = nevarnost/strošek/predmet zavarovanja, ki je zavarovan do limita v % od zavarovalne vsote predmeta zavarovanja, po zavarovalnem primeru
-  = nevarnost/strošek/predmet, ki je izključen iz kritja
*Če imate hkrati zavarovane stanovanjske nepremičnine in stanovanjske premičnine se zavarovalna premija za to krijte obračuna samo enkrat, limiti kritja pa se ne seštevajo.
 

 

II. ZAVAROVANJE STANOVANJSKIH PREMIČNIN - kritja in limiti

 
Zavarovalne nevarnosti/stroški/predmet zavarovanja glede na Pogoje
Standardni paket - stalno naseljeni objekti Standardni paket - občasno naseljeni objekti Max paket - stalno naseljeni objekti
Zavarovanje na novo vrednost x x x
POŽARNE NEVARNOSTI
Požar, neposredni udar strele, eksplozija, trk lastnega motornega vozila, padec in trk zračnega plovila,  manifestacija in demonstracija Do višine ZV Do višine ZV Do višine ZV
NARAVNE NESREČE
Snežni plaz in pritisk snega Do višine ZV Do višine ZV Do višine ZV
Poplava, hudournik in visoka voda 1.000 EUR 1.000 EUR 2.500 EUR
Vihar in toča Do višine ZV Do višine ZV Do višine ZV
Žled 300 EUR - 300 EUR
Nepričakovane padavine
(dež in vdor meteornih voda)
2.500 EUR - 5.000 EUR
Posredni udar strele 1.000 EUR - 2.500 EUR
IZLIV VODE Do višine ZV Do višine ZV Do višine ZV
Izliv vode zaradi zamrznitve ali zamašitve cevi 500 EUR - 2.500 EUR
Izguba vode zaradi počene cevi (lekaža) 250 EUR - 500  EUR
Stroški zamenjave vodovodnih pip, sifonov in vodomerov* 100 EUR - 500 EUR
Pokanje cevi zaradi korozije 500 EUR - 1.500 EUR
Stroški ob popravilu cevi 300 EUR 300 EUR 600 EUR
Stroški iskanja mesta razpoke v cevi 500 EUR 500 EUR 1.000 EUR
LOM STEKLA*
Lom stekla na notranjih in zunanjih vratih in oknih, steklenih stenah, pregradah in ogradah ter na vratih in oknih pomožnih prostorov 1.000 EUR 1.000 EUR 3.000 EUR
Lom stekla na zastekljenem pohištvu, vitrinah in ogledalih, tuš kabinah, kuhalnih ploščah, napah in steklenih oblogah iz kaljenega stekla, lom sanitarne keramike 700 EUR 700 EUR 700 EUR
VLOMNA TATVINA, ROP IN VANDALIZEM 10.000 EUR 10.000 EUR Do višine ZV
Stvari posebne vrednosti v ustrezno zaklenjenem varovanem prostoru  5% od ZV,
min. 700 EUR
5% od ZV,
min. 700 EUR
10% od ZV,
min. 1.400 EUR
Stvari posebne vrednosti izven ustrezno zaklenjenega varovanega prostora 700 EUR 700 EUR 1.400 EUR
Dokumenti, kartice, varčevalne knjižice in drugi vrednostni papirji 600 EUR 600 EUR 2.200 EUR
Športna oprema 1.500 EUR 1.500 EUR 3.500 EUR
Stvari, orodje, naprave, ki se uporabljajo za urejanje gospodinjstva ali okolice ali za prostočasne dejavnosti 2.000 EUR 2.000 EUR 3.500 EUR
Glasbeni inštrumenti 1.400 EUR 1.400 EUR 3.500 EUR
Video oprema, avdio oprema, foto oprema in IT-oprema 2.000 EUR 2.000 EUR 3.500 EUR
Krzno in izdelki iz krzna, oblačila in obutev, katerih vrednost na kos presega 2.000,00 EUR 3.000 EUR 3.000 EUR 8.000 EUR
Stvari v lasti gostov v apartmajih 900 EUR 900 EUR 1.400 EUR
Otroški in invalidski vozički, kolesa, oblačila, perilo, vrtne naprave in stroji, sušilniki perila, ko so na vrtu, stopnišču ali v skupnih prostorih 150 EUR 150 EUR 600 EUR
Vrtno pohištvo 150 EUR 150 EUR 1.400 EUR
Vlomna tatvina iz zaklenjenih motornih vozil zunaj kraja zavarovanja - - 300 EUR
Tatvina kolesa znotraj kraja zavarovanja 500 EUR - 1.000 EUR
Tatvina kolesa zunaj kraja zavarovanja - - 150 EUR
Začasno zunanje zavarovanje za nevarnost vlomne tatvine  10% 10% 20%
Vandalizem v stanovanju pri vlomni tatvini  700 EUR 700 EUR 1.400 EUR
Rop zunaj kraja zavarovanja 300 EUR 300 EUR 600 EUR
OSTALI ZAVAROVANI STROŠKI
Stroški prevoza in skladiščenja zavarovanih svari 5 % in do 30 dni 5 % in do 30 dni 5 % in do 30 dni
Stroški, povzročeni s poškodovanjem stvari s strani gosta/najemnika 350 EUR
(900 EUR/leto)
350 EUR
(900 EUR/leto)
350 EUR
(900 EUR/leto)
Strošek hotelske nastanitve, če v stanovanjski nepremičnini ni moč bivati - - 1.500 EUR do 30 dni
Stroški vrnitve z dopusta 150 EUR - 700 EUR
Stroški menjave ključavnic zaradi izginotja ključev zaradi nastopa zavarovalnega primera 150 EUR 150 EUR 500 EUR
Stroški čiščenja in rušenja, odstranjevanja in odvoza zavarovanih stvari 5% 5% 20%
Stroški preventivnega odstranjevanja zavarovanih stvari 5% 5% 3.000 EUR
Stanovanjske premičnine v pomožnih objektih in prostorih 10%
(do višje ZV če se posebej dogovori)
5%
(do višje ZV če se posebej dogovori)
20%
(do višje ZV če se posebej dogovori)
DODATNA ZAVAROVANJA (posebni dogovor in doplačilo)
Strojelomno zavarovanje
(gospodinjski aparati/naprave in vgradna oprema/naprave)
Če se posebej dogovori, do
5.000 EUR
- Če se posebej dogovori, do
5.000 EUR
Potres Če se posebej dogovori, do višine ZV Če se posebej dogovori, do višine ZV Če se posebej dogovori, do višine ZV
Zasebna odgovornost* Če se posebej dogovori,  40.000 EUR oz.
80.000 EUR
Če se posebej dogovori,  
40.000 EUR oz.
80.000 EUR
Če se posebej dogovori,  
50.000 EUR oz.  100.000 EUR
Zemeljski plaz Če se posebej dogovori, do 7.000 EUR Če se posebej dogovori, do 7.000 EUR Če se posebej dogovori, do 14.000 EUR
Zavarovanje umetniških stvari Če se posebej dogovori - Če se posebej dogovori
Asistenca na domu* Stroški nujnih popravil dvakrat v letu do zneska 150 EURRazlaga simbolov iz preglednice:

ZV = zavarovalna vsota       
x = nevarnost/strošek, ki je zavarovan v okviru dogovorjene zavarovalne vsote
Znesek v %   = nevarnost/strošek/predmet zavarovanja, ki je zavarovan do limita v % od zavarovalne vsote predmeta zavarovanja, po zavarovalnem primeru
- = nevarnost/strošek/predmet, ki je izključen iz kritja
*Če imate hkrati zavarovane stanovanjske nepremičnine in stanovanjske premičnine se zavarovalna premija za to krijte obračuna samo enkrat, limiti kritja pa se ne seštevajo.

Kritja, izključitve in omejitve so podrobneje opisane v Pogojih za zavarovanje Varen dom SL-112-0623, ki so sestavni del zavarovalnega produkta.

 

Splošni pogoji - Varen Dom

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
 ´

Natisnite stran