Online prijava škode

Največje število znakov je 1000.
* Priloge skupaj so lahko velike največ 20MB. Sprejemljivi so formati datotek: doc., docx., pdf., jpeg.
**Če imate več prilog oz. priloge, ki presegajo navedeno omejitev, jih zapakirajte v zip format.
Natisnite stran