Pohvale in pritožbe

Če ste nezadovoljni z našimi storitvami ali izpolnjeno obveznostjo po zavarovalni pogodbi, vas vabimo, da se kot zavarovanec ali zavarovalec po zavarovalni pogodbi pritožite na enega od spodaj navedenih načinov:
  • Po pošti na naslov:
Groupama Zavarovalnica, podružnica,
Ajdovščina 4
1000 Ljubljana
Slovenija

Pritožba mora vsebovati:
  1. Ime in priimek ter naslov vlagatelja pritožbe, ki je fizična oseba ali njegovega zakonitega zastopnika. Če gre za podjetje mora vsebovati sedež in ime in priimek odgovorne osebe, ki vlaga pritožbo, če je pravna oseba,
  2. razloge za pritožbo in zahteve vlagatelja pritožbe,
  3. dokaze, ki potrjujejo navedbe iz pritožbe, kadar jih je mogoče priložiti, lahko vsebuje tudi dokumente, ki niso bili obravnavani v postopku, v katerem je bila sprejeta odločitev, zaradi katere se je pritožba vložila in predlog za izvedbo dokazov,
  4. datum vložitve pritožbe in podpis vlagatelja ali osebe, ki ga zastopa,
  5. pooblastilo za zastopanje, če je pritožba vložena po zastopniku.


Groupama Zavarovalnica bo odgovor na pritožbo poslala v pisni obliki v najkrajšem možnem času in ne kasneje kot v roku 15 dni od prejema pritožbe. Če odgovora v roku ne bo možno podati, bo Groupama Zavarovalnica obvestila vlagatelja pritožbe o razlogih za zamudo in novih rokih za zaključek preiskave in pošiljanja odgovora na pritožbo.

Natisnite stran